Đặt câu nghi vấn có những từ nghi vấn sau: -Nào?bao nhiêu?ư ?đâu?hả?chứ

Question

Đặt câu nghi vấn có những từ nghi vấn sau:
-Nào?bao nhiêu?ư ?đâu?hả?chứ

in progress 0
RobertKer 2 months 2021-07-25T17:05:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T17:06:54+00:00

  nào!bạn hãy trả lời đi chứ!

  cái này bao nhiêu vậy bác ? 

  chuyện đó có thật ư ?

  cây bút chì của tôi đang ở đâu?

  cậu bị gì vậy hả?

  câu trả lời đó chắc chắn chứ ?

  xin 5sao và tlhn nha bạnn :3

  !học tốt nhé!

  Dinosieucute:3

  0
  2021-07-25T17:07:33+00:00

  Bạn đến đây từ khi nào?

  Cái này giá bao nhiêu?

  Là thật ư?

  Bạn đang ở đâu thế?

  Cậu bị sao vậy hả?

  Bạn sẽ làm chứ?

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )