Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm câu: MÂY bay đi để lại một khung trời.

Question

Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm câu: MÂY bay đi để lại một khung trời.

in progress 0
Sapo 3 weeks 2021-07-07T12:38:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T12:40:05+00:00

  MÂY bay đi để lại một khung trời.

  Cái gì bay đi để lại một khung trời?

  0
  2021-07-07T12:40:33+00:00

  Câu hỏi:

  Cái gì bay đi để lại một khung trời ?

   Học tốt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )