Đặt câu ghép với mỗi cặp từ sau (Xác định rõ chủ ngữ và vị ngữ): Do…nên

Question

Đặt câu ghép với mỗi cặp từ sau (Xác định rõ chủ ngữ và vị ngữ): Do…nên

in progress 0
Acacia 3 months 2021-06-04T05:31:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-04T05:32:38+00:00

  ( Do ) My / không làm bài tập /( nên) bạn / bị phạt .

           Cn1       VN1                                   CN2    VN2

  Cặp quan hệ từ Do – nên 

  Mik xin hay nhất ạ !

  0
  2021-06-04T05:33:21+00:00

  Trả lời

  Do trời / mưa / nên / em / không được đi cắm trại

       Cn1    Vn1          Cn2                Vn2

  * Cn: chủ ngữ

     Vn: vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )