Đặt câu có thành phần phụ chú đứng giữa câu, đứng cuối câu. Nêu tác dụng của thành phần phụ chú đứng giữa câu

Question

Đặt câu có thành phần phụ chú đứng giữa câu, đứng cuối câu. Nêu tác dụng của thành phần phụ chú đứng giữa câu

in progress 0
Khoii Minh 8 months 2021-06-21T19:50:37+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T19:51:45+00:00

  – Thành phần phụ chú đứng giữa câu :

  Cô ấy – một người mẹ đơn thân , ngày đêm vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học.

  → Bổ sung thêm thông tin , giúp câu biểu đạt được ý nghĩa hoàn chỉnh hơn.

  – Thành phần phụ chú đứng ở cuối câu :

  Em ấy là thành viên của lớp 9A – một học sinh ngoan.

  0
  2021-06-21T19:52:11+00:00

  * Thành phần phụ chú đứng giữa câu.

  + Anh thanh niên – làm công việc khí tượng kiêm vật lí địa cầu, anh là người truyền sức sống, niềm tin vào cuộc sống cho tôi cũng như mọi người. 

  `->` Bổ sung thông tin nghề nghiệp cho anh thanh niên.

  * Thành phần phụ chú đứng cuối câu.

  – Không có gì ngăn cản được cô ấy, chị ấy,…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )