Đặt các câu với những từ đồng nghĩa ( 3 câu ) Đặt các câu với những từ trái nghĩa ( 3 câu ) Đặt các câu với những từ đồng âm ( 3 câu ) Đặt các câu vớ

Question

Đặt các câu với những từ đồng nghĩa ( 3 câu )
Đặt các câu với những từ trái nghĩa ( 3 câu )
Đặt các câu với những từ đồng âm ( 3 câu )
Đặt các câu với những từ nhiều nghĩa ( 3 câu )
Giúp mình nha mọi người , sáng nay mình phải thi rồi . Cảm ơn các cậu . Hứa tick 5* + cảm ơn + câu trả lời hay nhất ạ .

in progress 0
Lệ Thu 2 months 2021-07-29T14:51:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T14:52:20+00:00

  Đặt các câu với những từ đồng nghĩa ( 3 câu )

  -anh ta thật khỏe mạnh

  -thánh gióng hùng dũng bay lên trời

  -bố tôi rất khỏe

  Đặt các câu với những từ đồng âm ( 3 câu )

  -con chim bị nhốt trong lồng

  -con ngựa bỗng lồng lên

  năm nay lớp em có năm bạn học sinh giỏi

  0
  2021-07-29T14:52:26+00:00

  $\text{~~Holi~~}$

  $\text{_Bài làm_}$

  $\text{Đồng nghĩa:}$

  $\text{→ Anh sumo kia thật khỏe mạnh.}$

  $\text{→ Con voi rất khỏe nên nó có thể kéo một khúc gỗ to.}$

  $\text{→ Anh ấy khỏe mạnh nên anh ấy có thể vượt qua mọi thử thách.}$

  $\text{Trái nghĩa:}$

  $\text{→ Bạn Nam lớp tôi rất thấp còn bạn Nam lớp bên cạnh lại rất cao.}$

  $\text{→ Cô còn rất trẻ so với bà cụ già kia.}$

  $\text{→ Con voi này đã già và không còn sức lực như con voi trẻ kia nữa.}$

  $\text{Đồng âm:}$

  $\text{→ Con chó bị nhốt trong lồng.}$

  $\text{→ Con ngữa bỗng dưng lại lồng lên.}$

  $\text{→ Năm nay em tôi lên lớp năm.}$

  $\text{Nhiều nghĩa:}$

  $\text{→ Cái cổ áo này thật rộng.}$

  $\text{→ Lưỡi dao này rất bén.}$

  $\text{→ Tay áo của tôi nó dài quá.}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )