-Đặt 5 câu theo mẫu Ai là gì? -Đặt 5 câu theo mẫu Ai lm gì? -Đặt 5 câu theo mẫu Ai thế nào (Xác định vị ngữ, chủ ngữ)

Question

-Đặt 5 câu theo mẫu Ai là gì?
-Đặt 5 câu theo mẫu Ai lm gì?
-Đặt 5 câu theo mẫu Ai thế nào
(Xác định vị ngữ, chủ ngữ)

in progress 0
Helga 8 months 2021-06-13T07:14:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T07:16:06+00:00

  -cậu bé là 1 học sinh chăm chỉ

  cậu là 1 người tài

  chó là 1 người bạn thân thết

  mẹ là 1 người hiền dịu

  cha là 1 người mạnh mẽ

  -tôi dangđi chơi

  cậu bé đang học bài

  chó đang ăn xương

  mẹ đang làm bánh

  cha đang sửa xe

  -cậu bé rất thân thiện

  tôiluôn vui vẻ

  mẹ rất vui vẻ

  ba đang hạnh phúc

  chó đang vui tươi

  -chủ: tôi, cậu bé, mẹ, cha, mèo

  -còn lại làvị ngữ

  0
  2021-06-13T07:16:13+00:00

  chủ ngữ thì mk gặt chân còn vị ngữ thì mik ko gặt nhé

  5 câu Ai là gì ?

  Bố em là công nhân .

  Mẹ em là bác sĩ . 

  Em là học sinh lớp 1.

  Bác em là bộ đội.

  Dì em là giáo viên . 

  5 câu theo mẫu Ai làm gì?

  Mẹ em đang nấu cơm .

  Ba em đang quét nhà .

  Em đang học bài .

  Bà em đang kể chuyện .

  Bạn em đang đọc sách .

  5 câu theo mẫu Ai thế nào ?

  Ba em rất vui tính .

  Cô giáo em rất hiền .

  Mẹ em thì thân thiện .

  Bạn em rất buồn .

  Em thì rất chăm chỉ .

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )