Đặt 5 câu có đại từ dùng để trỏ Đặt 5 câu có đại từ dùng để hỏi

Question

Đặt 5 câu có đại từ dùng để trỏ
Đặt 5 câu có đại từ dùng để hỏi

in progress 0
Neala 5 months 2021-08-30T09:30:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:31:24+00:00

  Đại từ để trỏ:

  Mày đợi tao.

  – Chỉ có bấy nhiêu thôi.

  – Anh ấy làm vậy.

  – Hôm qua, người về muộn nhất lớp là tôi

  – Người trật nhật hôm nay là tôi.

  Đại từ để hỏi:

  – Hoa này là hoa ?

  – Chiếc cốc giá bao nhiêu?

  – Cô ấy làm sao?

  Ai được nhận phần thưởng?

  – Cái này bao nhiêu tiền?

  0
  2021-08-30T09:32:10+00:00

  đại từ dùng để trỏ:

  – Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ tương lai.

  – Hôm qua, người về muộn nhất lớp là tôi.

  đại từ dùng để hỏi:

  – ai nhận dc giấy khen?

  – cái gì kia?

  – thế nào là đại từ?

  chúc học tốt:))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )