Đặt 3 câu trợ từ gạch chân và nếu rõ tác dụng của nó ? Giúp mình với ạ :<<

Question

Đặt 3 câu trợ từ gạch chân và nếu rõ tác dụng của nó ? Giúp mình với ạ :<<

in progress 0
Thanh Thu 2 months 2021-08-01T14:20:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T14:21:43+00:00

  Trường tớ được nghỉ những 1 tuần cơ đấy

  Ủa, hôm nay trường cậu được nghỉ à?

   -Lan vỗ nhẹ lên vai bạn

  Tác dụng thì ko có nha bạn

  cho mình xin 5 sao

  0
  2021-08-01T14:22:02+00:00

  Ngay cả tôi cũng không biết.

  Chính nó đã gây ra việc này.

  Đích thân tôi sẽ tự giải quyết việc này.

  HỌC TỐT!

  XIN 5 SAO+CTLHN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )