Đặt 3 câu có dấu ngoặc đơn -Có tác dụng giải thích -Có tác dụng thuyết minh -Có tác dụng bổ sung thêm

Question

Đặt 3 câu có dấu ngoặc đơn
-Có tác dụng giải thích
-Có tác dụng thuyết minh
-Có tác dụng bổ sung thêm

in progress 0
Khoii Minh 3 weeks 2021-07-10T03:17:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T03:19:40+00:00

    tác dụng bổ sung thêm :

  Tiếng trống của phía (lí trưởng) thúc gọi nộp thuế vẫn rền rĩ

   tác dụng giải thích:

  Platon (427 – 347 trước CN) là nhà triết học duy tâm khách quan, đại biểu lỗi lạc của chủ nghĩa duy tâm. (Nguyễn Hữu Vui)

   tác dụng thuyết minh:

  Đêm hôm ấy trời mưa to (trận mưa cuối cùng để bắt đầu chuyển sang mùa khô)

                            xin 5* cùng CTLHN ạ ( tốn nhiều IQ lắm nha)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )