Đặt 2 câu với từ “nóng” ; 1 câu từ “nóng” có nghĩa gốc; 1 câu từ “nóng” mang nghĩa chuyển

Question

Đặt 2 câu với từ “nóng” ; 1 câu từ “nóng” có nghĩa gốc; 1 câu từ “nóng” mang nghĩa chuyển

in progress 0
Orla Orla 2 months 2021-08-02T09:33:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T09:34:43+00:00

  C1 : Trời hôm nay nóng thật !

  C2 : Bạn Hoàng là một người rất nóng tính

  0
  2021-08-02T09:35:09+00:00

  Từ “nóng” có nghĩa gốc : Chậu nước sôi này rất nóng.

  Từ “nóng” có nghĩa chuyển : Tôi rất nóng lòng đến màn biểu diễn của thần tượng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )