Đặt 2 câu có sử dụng phép liên kết câu bằng từ nối. Nhanh giúp mik nhé

Question

Đặt 2 câu có sử dụng phép liên kết câu bằng từ nối.
Nhanh giúp mik nhé

in progress 0
Ngọc Hoa 4 months 2021-06-05T09:26:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-05T09:28:01+00:00

                  $#chicong283k$

                        Hai câu có sử dụng phép liên kết câu bằng từ nối :

  `+` Tương lai sẽ u ám nếu ta không học tập . Vì thế hãy thật chăm chỉ ngay bây giờ !

  `+` Mỗi khi em mắc lỗi , bố thường mắng em . Tuy nhiên , bố muốn tốt cho em nên em luôn yêu quý bố !

  0
  2021-06-05T09:28:50+00:00

  Tương lai sẽ u ám nếu ta không học tập . Vì thế hãy thật chăm chỉ ngay bây giờ 

  Mỗi khi em mắc lỗi , bố thường mắng em . Tuy nhiên , bố muốn tốt cho em nên em luôn yêu quý bố !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )