Đặt 1 câu ghép nói về một kỷ niệm lẻ quê hương em hoặc ước mơ của em .

Question

Đặt 1 câu ghép nói về một kỷ niệm lẻ quê hương em hoặc ước mơ của em .

in progress 0
Trúc Chi 8 months 2021-05-20T17:33:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T17:35:33+00:00

  Câu ghép: ” Ước mơ của em là được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và chính em là người gieo mầm cho ước mơ đó.

  – ” Ước mơ của em ” là chủ ngữ 1

  – ” là được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người ” là vị ngữ 1.

  – Quan hệ từ nối ” và “

  – ” chính em ” là chủ ngữ 2.

  – ” là người gieo mầm cho ước mơ đó. ” là vị ngữ 2.

  0
  2021-05-20T17:35:34+00:00

  tôi ước mơ trở thành công an, tôi nhất định sẽ không từ bỏ nó

  tôi-CN1

  ước mơ trở thành công an-VN1

  tôi-CN2

  nhất định sẽ không từ bỏ nó-VN2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )