đạo hàm của hàm số y=cos^2x là

Question

đạo hàm của hàm số y=cos^2x là

in progress 0
RobertKer 9 months 2021-04-27T08:32:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T08:33:46+00:00

  Cho mik xin ctlhn.

   

  dao-ham-cua-ham-so-y-cos-2-la

  0
  2021-04-27T08:33:53+00:00

  Đáp án:

  $y’ = -\sin2x$

  Giải thích các bước giải:

  $\quad y =\cos^2x$

  $\to y’ = 2\cos x.(\cos x)’$

  $\to y’ = – 2\cos x.\sin x$

  $\to y’ = -\sin2x$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )