đạo hàm của hàm số sau: $\frac{4}{x}$ – $\frac{1}{2x^{2}}$

Question

đạo hàm của hàm số sau: $\frac{4}{x}$ – $\frac{1}{2x^{2}}$

in progress 0
Khang Minh 2 tháng 2021-04-22T16:22:33+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  y = 4/x – 1/2x²

  y’ = -4/x² – 4x/(2x²)²

   

 2. $y’$=`-4/x^2-1/2`.`1/x^2`

  $y’$=`-4/x^2-1/2`.$\dfrac{-(x^2)’}{x^4}$ 

  $y’$=`-4/x^2+1/2`.`2/x^3`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )