Dạng phản ứng oxi hoá khử phức tạp FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 . FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. As2S3 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO. Làm cho m

Question

Dạng phản ứng oxi hoá khử phức tạp
FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 .
FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
As2S3 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO.
Làm cho mình phần E.Dạng phản ứng oxi hóa khử phức tạp với ạ
Viết rõ chất khử , chất oxi hóa, quá trình OXH , quá trình khử ra
Có thể làm ra giấy
Cảm ơn trước
dang-phan-ung-oi-hoa-khu-phuc-tap-fes2-o2-fe2o3-so2-fes2-hno3-fe-no3-3-h2so4-no-h2o-as2s3-hno3-h

in progress 0
Acacia 7 months 2021-04-07T06:58:54+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-07T07:00:50+00:00

  $4Fe{S_2} + \mathop {11{O_2}}\limits^0  \to \mathop {2F{e_2}}\limits^{ + 3} \mathop {{O_3}}\limits^{ – 2}  + 8\mathop S\limits^{ + 4} \mathop {{O_2}}\limits^{ – 2} $

  2 X       2FeS2 → 2Fe+3 + 4S+4 + 22e           (QT oxi hóa)

  11 X      O2 0 + 4e → 2 O-2                            (QT khử)

  FeS2 là chất khử, O2 là chất oxi hóa

  ${\rm{Fe}}{{\rm{S}}_{\rm{2}}}{\rm{ + 8H}}\mathop {\rm{N}}\limits^{{\rm{ + 5}}} {{\rm{O}}_{\rm{3}}} \to \mathop {{\rm{Fe(N}}}\limits^{{\rm{ + 3}}} {{\rm{O}}_{\rm{3}}}{{\rm{)}}_{\rm{3}}}{\rm{ + 2}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}\mathop {\rm{S}}\limits^{{\rm{ + 6}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{ + 5}}\mathop {\rm{N}}\limits^{{\rm{ + 2}}} {\rm{O + 2}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}}$

  1 X        FeS2 → Fe+3 + 2S+6 + 15e           (QT oxi hóa)

  5 X        N+5 + 3e → N+2                            (QT khử)

  FeS2 là chất khử, HNO3 là chất oxi hóa

  ${\rm{3A}}{{\rm{s}}_{\rm{2}}}{{\rm{S}}_3}{\rm{ + 28H}}\mathop {\rm{N}}\limits^{{\rm{ + 5}}} {{\rm{O}}_{\rm{3}}} + 4{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}} \to 6{{\rm{H}}_{\rm{3}}}\mathop {{\rm{As}}}\limits^{{\rm{ + 5}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{ + 9}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}\mathop {\rm{S}}\limits^{{\rm{ + 6}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{ + 28}}\mathop {\rm{N}}\limits^{{\rm{ + 2}}} {\rm{O}}$

  3 X          As2S3 → 2As+5 + 3S+6 + 28e           (QT oxi hóa)

  28 X        N+5 + 3e → N+2                                (QT khử)

  As2S3 là chất khử, HNO3 là chất oxi hóa

  0
  2021-04-07T07:01:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fes2+o2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )