Dạng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung lớp 8

Question

Dạng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung lớp 8
dang-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-bang-phuong-phap-dat-nhan-tu-chung-lop-8

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-10T05:43:35+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T05:44:49+00:00

  (4n+3)²-25 

   = (4n+3-5)(4n+3+5)

   = (4n-2)(4n+8) 

    =2(n-1)4(n+2) 

    =8(n-1)(n+2) $\vdots8$ ∀x∈N 

  (2n+3)-9

  =(2n+3-3)(2n+3+3)

  =2n(2n+6)

  =2n.2(n+3)

  =4n(n+3)$\vdots4$∀x∈N

  0
  2020-11-10T05:44:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$(4n+3)^2-25=(4n+3-5).(4n+3+5)$

                            $=(4n-2).(4n+8)=2.(2n-1).4.(n+2)$

                           $=8.(2n-1).(n+2)$

  $⇒(4n+3)^2-25$ chia hết cho 8 vì là tích của 8

  b)$(2n+3)^2-9=(2n+3-3).(2n+3+3)$

                          $=2n.(2n+6)=2n.2.(n+3)$

                          $=4n.(n+3)$

  $⇒(2n+3)^2-9$ chia hết cho 4 vì là tích của 4.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )