Dạng 1 : Tính theo phương trình hóa học Bài 1 Cho dòng khí Hiđrô đi qua ống đựng 12g sắt ( III ) oxit nung nóng a) Tính thể tích hiđrô cần dùng ( đktc

Question

Dạng 1 : Tính theo phương trình hóa học
Bài 1 Cho dòng khí Hiđrô đi qua ống đựng 12g sắt ( III ) oxit nung nóng
a) Tính thể tích hiđrô cần dùng ( đktc )
b) Tính khối lượng sắt thu được
c) Để thu được khí hi đrô người ta cho 22,57g kẽm tác dụng với 29,2g axit clohi đric. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư với khối lượng là bao nhiêu ?

in progress 0
Thiên Thanh 10 months 2021-04-25T15:27:06+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T15:28:58+00:00

  $n_{Fe_2O_3}=12/160=0,075mol$

  $PTHH :$

  $Fe_2O_3+3H_2\overset{t^o}\to 2Fe+3H_2O$

  a/Theo pt :

  $n_{H_2}=3.n_{Fe_2O_3}=3.0,075=0,225mol

  $⇒V_{H_2}=0,225.22,4=5,04l

  $\text{b/Theo pt :}$

  $n_{Fe}=2.n_{Fe_2O_3}=2.0,075=0,15mol$

  $⇒m_{Fe}=0,15.56=8,4g$

  $c/n_{Zn}=22,57/65=0,347mol$

  $n_{HCl}=29,2/36,5=0,8mol$

                          $Zn  +  2HCl\to ZnCl_2+H_2↑$

  $\text{Theo pt :     1 mol        2 mol}$

  $\text{Theo đbài : 0,374mol   0,8mol}$

  $\text{⇒Sau pư HCl dư 0,106mol}$

  $⇒m_{HCl dư}=0,106.36,5=3,896g$

   

  0
  2021-04-25T15:29:01+00:00

  Đáp án:

  \({{\text{V}}_{{H_2}}} = 5,04{\text{ lít}}\)

  \({{\text{m}}_{Fe}} = 8,4{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2Fe + 3{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{12}}{{56.2 + 16.3}} = \frac{{12}}{{56.2 + 16.3}} = 0,075{\text{ mol}}\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = 3{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,075.3 = 0,225{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{{H_2}}} = 0,225.22,4 = 5,04{\text{ lít}}\)

  Ta có: 

  \({n_{Fe}} = 2{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{Fe}} = 0,15.56 = 8,4{\text{ gam}}\)

  \(Zn + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Zn}} = \frac{{22,57}}{{65}} = 0,347{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{HCl}} = \frac{{29,2}}{{36,5}} = 0,8{\text{ mol > 2}}{{\text{n}}_{Zn}}\)

  Vậy HCl dư

  \( \to {n_{HCl{\text{ dư}}}} = 0,8 – 0,347.2 = 0,106{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl{\text{ dư}}}} = 0,106.36,5 = 3,869{\text{ gam}}\)

  0
  2021-04-25T15:29:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính theo phương trình hóa học các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )