dàn ý biểu cảm về 1 buổi lao động và 1 buổi phát động trồng cây 2 đề đó

Question

dàn ý biểu cảm về 1 buổi lao động và 1 buổi phát động trồng cây
2 đề đó

in progress 0
Dâu 7 months 2021-06-23T17:47:33+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T17:49:13+00:00

  A. Mở bài

  – Giới thiệu về buổi lao động đó.

  B. Thân bài

  – Khi nào? Ở đâu?

  – Công việc diễn ra như thế nào?

  – Kết quả, ý nghĩa ra sao?

  C. Kết bài

  – Cảm nghĩ của bản thân.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )