“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổ

Question

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
(Ngữ văn 7- tập 2, trang 24)
Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
Câu 2: Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được.
Câu 3: Xác định luận điểm của đoạn văn trên.
Câu 4: Biện pháp điệp cấu trúc trong câu: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” có tác dụng như thế nào?
Câu 5: Với hai cụm từ «lướt qua».. «nhấn chìm», tác giả đã khẳng định điều gì về lòng yêu nước?

in progress 0
Jezebel 8 months 2021-06-21T23:34:23+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T23:35:24+00:00

  Câu 1 : Đoạn văn trích trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

    Trích trong Hồ Chí Minh toàn tập

    Tác giả Hồ Chí Minh

  Câu 2 : Phương thức biểu đạt chính của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là Nghị luận.

  Câu 3 : Văn bản “tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là 1 văn bản nghị luận vì vb đã nêu ra được những lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục để chứng minh được nhân dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước. –  Tác giả nêu lên vấn đề nghị luận: Nhân dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước.

  –  Tác giả lại đưa ra những dẫn chứng thuyết phục để làm rõ vấn đề nghị luận dẫn chứng nằm ở các đoạn trong văn bản

  –  Chốt lại vấn đề, nếu kết luận, nhiệm vụ cần phải làm để gìn giữ truyền thống quý báu đó.

  – Trong văn bản, tác giả đã nêu lên những luận điểm thuyết phục, và đưa ra những luận cứ xác đáng để giải thích rõ luận điểm đó.

  Câu 4 

  Có tác dụng gợi sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước. 

  Câu 5

  Tác giả khẳng định rằng tinh thần yêu nước của nhân dân ta có sức mạnh to lớn, nó có thể vượt qua mọi khó khăn để một lòng bảo vệ đất nước.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )