“Dân ta có 1 long nồng nàn yêu nc. Đó là 1 truyền thống quý báu của ND ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi,

Question

“Dân ta có 1 long nồng nàn yêu nc. Đó là 1 truyền thống quý báu của ND ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành 1 làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn..” Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên??Giúp mik vs mn ạ

in progress 0
RobertKer 4 hours 2021-07-22T03:39:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T03:40:41+00:00

  – trạng ngữ: Từ xưa đến nay

  – phân loại: trạng ngữ chỉ thời gian

  0
  2021-07-22T03:41:18+00:00

  ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của nhân dân ta. Từ xưa đến nay , mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng , thì tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn… ” 

  Tìm và phân loại trạng ngữ có trong đoạn văn trên ?

  $\text{=>}$ Trạng ngữ có trong đoạn văn trên là : Từ xưa đến nay 

  $\text{=>}$Phân loại trạng ngữ : Trạng ngữ ” Từ xưa đến nay ” chỉ thời gian

  $\text{HỌC TỐT!}$

  $\text{@ Yan}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )