Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ …….. hay chỉ người khác khi giao tiếp.

Question

Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ …….. hay chỉ người khác khi giao tiếp.

in progress 0
Thiên Di 4 months 2021-05-30T02:30:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T02:31:18+00:00

  Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mìnhhay chỉ người khác khi giao tiếp.

  0
  2021-05-30T02:31:53+00:00

  Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ bản thân/mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

  (Định nghĩa đại từ xưng hô)

  `Jeikei`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )