Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tục ngữ? helpppp

Question

Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tục ngữ?
helpppp

in progress 0
bonexptip 7 months 2021-07-05T15:48:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T15:49:19+00:00

  – Nội dung: Thường là kinh nghiệm sống, những chân lý, phương châm trong nhiều lĩnh vực của ông cha ta ngày xưa truyền lại cho con cháu đời sau, nhằm khuyên răn, dạy bảo.

  – Nghệ thuật: 

  + Thường là các câu rút gọn, dễ nhớ mà dễ hiểu, có tính truyền miệng cao.

  + Có nhịp điệu, và thường gieo vần lưng. 

  + Giàu hình ảnh và thường đối xứng nhau cả về hình thức lẫn nội dung

  0
  2021-07-05T15:49:26+00:00

  1. Giá trị nội dung

  Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất đã phản ánh, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của nhân dân trong việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên và trong lao động sản xuất. Những kinh nghiệm ấy là “túi khôn” của nhân dân nhưng chỉ có tính chất tương đối chính xã vì không ít kinh nghiệm được tổng kết chủ yếu dựa vào quan sát.
  2. Giá trị nghệ thuật

  – Các về thường đối xứng nhau cả về hình thức lẫn nội dung

  – Lối nói ngắn gọn, có vần, có nhịp

  – Giàu hình ảnh, lập luận chặt chẽ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )