Cứu VỚI MAI KT NGỮ VĂN 15p 1. Một mặt người bằng 10 mặt của 2 Cái răng, cái tóc là góc con người 3. Đói cho sạch, rách cho thơm 4. học ăn, học nói,

Question

Cứu VỚI MAI KT NGỮ VĂN 15p
1. Một mặt người bằng 10 mặt của
2 Cái răng, cái tóc là góc con người
3. Đói cho sạch, rách cho thơm
4. học ăn, học nói, học gói, học mở
5. Không thầy đố mày làm nên
6. Học thầy không tày học bạn
7. Thương người như thể thương thân
8. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Tìm những câu tục ngữ trái nghĩa và đồng nghĩa

in progress 0
Nguyệt Ánh 7 months 2021-07-20T12:17:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T12:19:08+00:00

  1. Một mặt người bằng mười mặt của

  – đồng nghĩa:

  + người là vàng, của là ngãi

  + Người sống hơn đống vàng

  – Trái nghĩa: Của trọng hơn người

  2. Cái răng, cái tóc là góc con người

  – Đồng nghĩa:

  cái nết đánh chết cái đẹp

  – Trái nghĩa: Nhất lé,nhì lùn, tam hô, tứ sún

  3. Đói cho sạch, rách cho thơm

  – Đồng nghĩa:

  + chết vinh còn hơn sống nhục

  + Giấy rách giữ lấy lề

  4. học ăn, học nói, học gói, học mở

  – Đồng nghĩa: 

  + muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

  + Nói hay còn hơn hay nói 

  5: Không thầy đố mày làm nên

  – Đồng nghĩa:

  + Muốn sang thì bắc cầu kiều

   Muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy

  + Nhất tự vi sư bán tự vi sư

  6: Học thầy không tày học bạn

  – Đồng nghĩa:

  + thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly

  – Trái nghĩa: Không thầy đố mày làm nên

  7: Thương người như thể thương thân

  – Đồng nghĩa

  + Nhiễu điều phủ lấy giá gương

     Người trong một nước phải thương nhau cùng

  + Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác gióng nhưng chung một giàn

  – Trái nghĩa:  Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại

  8: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  – Đồng nghĩa:

  + uống nước nhớ nguồn 

  0
  2021-07-20T12:19:37+00:00

  câu 1: đồng nghĩa; người là vàng, của là ngãi

  câu 2: cái nết đánh chết cái đẹp

  câu 3: chết vin còn hơn sống nhục

  câu 4:muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

  câu 5: Muốn sang thì bắc cầu kiều

   Muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy

  câu 6: thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly

  câu 7: Nhiễu điều phủ lấy giá gương

     Người trong một nước phải thương nhau cùng

  câu 8: uống nước nhớ nguồn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )