Cứu mk vs!! chỉ có 1 bài thuiii!!!

Question

Cứu mk vs!! chỉ có 1 bài thuiii!!!
cuu-mk-vs-chi-co-1-bai-thuiii

0
Nick 12 months 2020-11-07T19:43:50+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )