Cứu e với. Huhu. Làm cho e đúng cái ak

Question

Cứu e với. Huhu. Làm cho e đúng cái ak
cuu-e-voi-huhu-lam-cho-e-dung-cai-ak

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-10-30T20:16:13+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=0\end{array} \right.\) 

   

  Giải thích các bước giải:

  3$(x-2)^{2}$ = 12

  → $(x-2)^{2}$ = 12 : 3

  → $(x-2)^{2}$ = 4

  → \(\left[ \begin{array}{l}(x-2)^{2}=2^{2}\\(x-2)^{2}=-2^{2}\end{array} \right.\) 

  → \(\left[ \begin{array}{l}x-2=2\\x-2=-2\end{array} \right.\) 

  → \(\left[ \begin{array}{l}x=2+2\\x=-2+2\end{array} \right.\) 

  → \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=0\end{array} \right.\) 

 2. Đáp án: 4 hoặc 0

   

  Giải thích các bước giải:   3( x – 2 )^2 = 12

                                                    ( x – 2 ) ^ 2 = 4

              T / h 1 : ( x – 2 ) ^ 2 = 4

                              ( x – 2 ) ^2 = 2^2

                          =>  x – 2 = 2

                          =>  x = 4

              T / h 2 : ( x – 2 ) ^ 2 = -4

                             ( x – 2 ) ^ 2 = ( – 2 ) ^ 2

                           => x – 2 = – 2

                           => x = 0 

           Vậy x = 4 hoặc x = 0 

Leave an answer