Cuối học kỳ một, bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có số học sinh đạt điểm giỏi bằng 3 over 7 số học sinh còn lại của lớp. Giữa học kỳ hai, bài kiểm tr

Question

Cuối học kỳ một, bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có số học sinh đạt điểm giỏi bằng 3 over 7 số học sinh còn lại của lớp. Giữa học kỳ hai, bài kiểm tra môn Toán của lớp có thêm 3 học sinh đạt điểm giỏi, nên số học sinh đạt điểm giỏi của cả lớp bằng undefined số học sinh còn lại của lớp. Hỏi giữa học kỳ hai bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi, biết rằng số học sinh lớp 5A không thay đổi?
(Em đã mất cả buổi mới đánh hết đó ạ)
Xin hãy giúp em ????

in progress 0
Eirian 9 months 2021-04-25T10:59:11+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T11:00:17+00:00

  Đáp án:12

   

  Giải thích các bước giải:

   cuối kì 1 học sinh đạt loại giỏi=3/7 ssos hs  còn lại nên học  sinh giỏi=3/3+7=3/10 số hs cả lớp 

  Giữa học kì hai số hs đạt loại giỏi=2/3 số hs còn lại  nên số hs giỏi=2/5 số hs cả lớp

  số hs cả lớp là 

  3.1/10=30

   số hs giỏi lớp 5 a là

  30 nhân 2/5=12

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )