CuFeS2 + O2 + Fe2(SO4)3 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 cân bằng bằng oxi hoá khử

Question

CuFeS2 + O2 + Fe2(SO4)3 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 cân bằng bằng oxi hoá khử

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-16T03:21:26+00:00 3 Answers 135 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T03:23:17+00:00

  ${\rm{3CuFe}}{{\rm{S}}_{\rm{2}}}{\rm{  +  8}}\mathop {{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}\limits^{\rm{0}} {\rm{  +  8}}\mathop {{\rm{F}}{{\rm{e}}_{\rm{2}}}}\limits^{{\rm{ + 2}}} {{\rm{(}}\mathop {\rm{S}}\limits^{{\rm{ + 6}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{)}}_{\rm{3}}}{\rm{  +  8}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O }} \to {\rm{ }}\mathop {{\rm{3Cu}}}\limits^{\rm{+2}} \mathop {\rm{S}}\limits^{{\rm{ + 6}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{  +  19}}\mathop {{\rm{Fe}}}\limits^{{\rm{ + 2}}} \mathop {\rm{S}}\limits^{{\rm{ + 6}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}{\rm{  +  8}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}\mathop {\rm{S}}\limits^{{\rm{ + 6}}} {{\rm{O}}_{\rm{4}}}$

  3 X     CuFeS2 → Cu+2 + Fe+2 + 2S+6 + 16e

  8 X     2Fe+3 + 2O0 +6e → 2O-2 + 2Fe+2 

  0
  2020-11-16T03:23:26+00:00

  3CuFeS2 + 8Fe2(SO4)3 + 8O2 + 8H2O => 3CuSO4 + 19FeSO4 + 8H2SO4

  0
  2020-11-16T03:23:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cufes2 + o2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )