Cuál expresión no es equivalente a 2×2 + 10x + 12?

Question

Cuál expresión no es equivalente a 2×2 + 10x + 12?

in progress 0
Mộc Miên 7 months 2021-07-19T09:14:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T09:16:06+00:00

    Answer:

    168 is the correct answer

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )