Cốt lỗi thần kì của truyện an dương vương mị châu trọng thủy

Question

Cốt lỗi thần kì của truyện an dương vương mị châu trọng thủy

in progress 0
bonexptip 1 year 2021-09-03T16:12:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:13:27+00:00

   *Cốt lỗi thần kì của truyện an dương vương mị châu trọng thủy

  Bài làm:

  • Cốt lõi lịch sử đó là nước Âu Lạc vào thời An Dương Vương có thành cao, hào sâu và vũ khí đủ mạnh để chiến thắng cuộc xâm lược của Triệu Đà nhưng về sau đã bị rơi vào tay của Triệu Đà.
  • Những chi tiết khác chỉ là sự hư cấu, nhiều sự việc chi tiết thần kì như chuyện xây thành, chế nỏ; chuyện về cái chết của An Dương Vương và của Mị Châu; chi tiết về ” Ngọc trai – giếng nước”…. Chính việc thêm vào truyện các chi tiết thần kì này đã giúp cho câu chuyện thêm hấp dẫn, nhiều chi tiết kì ảo. Qua đó cũng thể hiện một cái nhìn bao dung của nhân dân ta với các nhân vật lịch sử và với tất cả những gì đã xảy ra.
  • Chúc bạn học tốt 

  0
  2021-09-03T16:13:53+00:00

  – Trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, cốt lõi lịch sử và sự hư cấu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chính những yếu tố kì ảo trong truyện phản ánh sự thật lịch sử (Để xây thành cần có sự giúp đỡ của thần Kim Quy phản ánh hiện thực: quá trình xây thành rất khó khăn, lâu dài…), làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn. Từ cốt lõi lịch sử về sự mất nước, tác giả sáng tạo nên những hình ảnh độc đáo: ngọc trai – giếng nước…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )