Cos6x+cos5x+cos4x=sin4x+sin5x+sin6x

Question

Cos6x+cos5x+cos4x=sin4x+sin5x+sin6x

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2020-10-30T22:44:43+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T22:46:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cos6-cos5-cos4-sin4-sin5-sin6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )