combine/distribute 1. 1 – 4a – 5 2. -k + 3k 3. -3(n+9) 4. 3(8-4v)-v

Question

combine/distribute
1. 1 – 4a – 5
2. -k + 3k
3. -3(n+9)
4. 3(8-4v)-v

in progress 0
Trung Dũng 2 weeks 2021-07-19T22:46:57+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T22:48:00+00:00

  Answer:

  1.)-4a-4

  2.) 2k

  3.)-3n-27

  4.)24-13v

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )