có ý kiến cho rằng bài thơ cảnh khuya của HCM nó chỉ vẻ lên bức tranh thiên nhiên say đắm lòng người mà ở đó còn có người thật đẹp. Bằng hiểu biết của

Question

có ý kiến cho rằng bài thơ cảnh khuya của HCM nó chỉ vẻ lên bức tranh thiên nhiên say đắm lòng người mà ở đó còn có người thật đẹp. Bằng hiểu biết của em về bài thơ hãy làm sáng tỏ nhận đinh trên

in progress 0
Amity 1 year 2021-07-09T03:19:52+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T03:20:56+00:00

    Bài Thơ ” Cảnh Khuya ” của HCM.

    co-y-kien-cho-rang-bai-tho-canh-khuya-cua-hcm-no-chi-ve-len-buc-tranh-thien-nhien-say-dam-long-n

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )