Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2. Chia hh thành 2 phần bằng nhau – Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng oxi. Sau đó dẫn sản phẩm qua nước vôi tron

Question

Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2. Chia hh thành 2 phần bằng nhau
– Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng oxi. Sau đó dẫn sản phẩm qua nước vôi trong (dư) thu được 20g kết tủa trắng
– Dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nóng dư. Phản ứng xong thu được 19,2g khối lượng đồng
a, Viết PTPƯ xảy ra
b, tính thể tích của V lít hh khí ban đầu(đktc)
C, tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và thể tích
( mọi người giải nhanh hộ mình, mình đang cần gấp)

in progress 0
Phúc Điền 7 months 2021-02-21T13:28:35+00:00 3 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-21T13:30:26+00:00

  Đáp án:

   Vhh khí=6,72 l

  %CO=66,67%

  %H2= 33,33%

  Giải thích các bước giải:

  a)
  PTHH:
  2CO+ O2→ 2CO2
  2H2+ O2→ 2H2O
  CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3+ H2O
  CO+CuO→ Cu+ CO2
  H2+ CuO→ Cu+ H2O
  b)
  nCaCO3= 20/100=0,2 mol
  ⇒nCO= 0,2 mol
  nCu= 19,2/64=0,3 mol
  ⇒ nH2= nCu- nCO= 0,3-0,2=0,1 mol
  V hh khí= 0,3.22,4=6,72 l
  %CO= 0,2/0,3.100%= 66,67%
  %H2= 33,33%

  0
  2021-02-21T13:30:34+00:00

  Đáp án:

   b) V hỗn hợp=13,44 lít

  c) % V CO=66,67% ; %V H2=33,33%

  %nCO=96,55%; %mH2=3,45%

  Giải thích các bước giải:

   Phần 1:

  2CO + O2 -> 2CO2

  2H2 + O2 -> 2H2O

  Dẫn sản phẩm qua nước vôi trong 

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

  -> mCaCO3=20 gam -> nCaCO3=nCO2=0,2 mol=nCO

  PHần 2:

  CuO + CO -> Cu + CO2

  CuO + H2 -> Cu + H2O

  Ta có: nCu=19,2/64=0,3 mol=nCO +nH2

  Mà nCO=0,2 mol -> nH2=0,1 mol

  -> hỗn hợp ban đầu chứa 0,4 mol CO và 0,2 mol H2

  -> n hỗn hợp=0,4+0,2=0,6 mol -> V hỗn hợp=0,6.22,4=13,44 lít

  Ta có: % thể tích= % số mol

  ->% V CO=0,4/0,6=66,67% ->% V H2=33,33%

  m hỗn hợp=0,4.28+0,2.2=11,6 gam

  -> % mCO=0,4.28/11,6=96,55% ->%mH2=3,45%

  0
  2021-02-21T13:30:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho v lít hỗn hợp khí gồm co và h2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )