Có trường hợp nào câu cầu khiến có hình thức của câu nghi vấn không ? Nêu 2 ví dụ

Question

Có trường hợp nào câu cầu khiến có hình thức của câu nghi vấn không ? Nêu 2 ví dụ

in progress 0
Diễm Kiều 9 months 2021-05-28T01:57:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-28T01:58:45+00:00

  Có trường hợp câu cầu khiến có hình thức là câu nghi vấn

   Vd : +, Làm ơn  : câu cầu khiến

  Dấu ”?” : câu nghi vấn

  -> Dùng để đề nghị

  + , ” nhanh ”

  0
  2021-05-28T01:58:48+00:00

  Có trường hợp nào câu cầu khiến có hình thức của câu nghi vấn

  VD1 Cậu ra ngoài được không?
  VD2 Cậu đứng dậy được không?

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )