Cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê được gọi là gì? A.đồng ruộng B.

Question

Cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê được gọi là gì?
A.đồng ruộng B. nương rẫy C.đồn điền D.đồng bằng

in progress 0
Trúc Chi 14 mins 2021-07-22T22:20:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T22:21:26+00:00

  Cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê được gọi là gì?

  A.đồng ruộng                                     B. nương rẫy

  C.đồn điền                                          D.đồng bằng

  0
  2021-07-22T22:21:46+00:00

  Cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê được gọi là gì?C.đồn điền

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )