cơ sở nào cho rằng thơ ca ra đời trước ngôn ngữ,chứng minh điều đó

Question

cơ sở nào cho rằng thơ ca ra đời trước ngôn ngữ,chứng minh điều đó

in progress 0
Nho 9 months 2021-04-23T21:27:57+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-23T21:29:50+00:00

    `->`Thơ ca ra đời trước ngôn ngữ vì:

    `-`Từ ngàn đời xưa, cha ông ta đã biết sáng tác các câu ca dao, tục ngữ lưu truyền cho thế hệ sau này về những kinh nghiệm đúc kết của cuộc sống`->` Thơ ca đã xuất hiện trước cả ngôn ngữ. Mặt khác, nguồn gốc của ngôn ngữ là từ những thu thập về đời sống xung quanh, cần muốn chia sẻ nên mới hình thành, con người biết nói trước rồi mới biết viết sau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )