Có những chất: Na2O, Na, NaOH, NaHCO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaClO. a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một sơ đồ ch

Question

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, NaHCO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaClO.
a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một sơ đồ chuyển hoá không nhánh.
b) Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ trên.

in progress 0
Khang Minh 2 years 2021-02-02T08:51:42+00:00 3 Answers 353 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-02T08:53:34+00:00

  a) Na —> Na2O –> NaOH —> Na2CO3 –> NaHCO3 —> Na2SO4 –> NaCl –> NaClO

  b)

  4Na + O2 —> 2Na2O

  Na2O + H2O –> 2NaOH

  2NaOH + CO2 —> Na2CO3 + H2O

  Na2CO3 + CO2 + H2O —> 2NaHCO3

  2NaHCO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

  Na2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2NaCl

  2NaCl + H2O —điện phân không có màng ngăn —> NaCl + NaClO + H2

  0
  2021-02-02T08:53:38+00:00

  a, 

  $NaClO\to NaCl\to Na\to Na_2O\to NaOH\to NaHCO_3\to Na_2CO_3\to Na_2SO_4$

  b,

  $NaClO+2HCl\to NaCl+Cl_2+H_2O$

  $2NaCl\buildrel{{đpnc}}\over\to 2Na+Cl_2$

  $4Na+O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Na_2O$

  $Na_2O+H_2O\to 2NaOH$

  $NaOH+CO_2\to NaHCO_3$

  $NaHCO_3+NaOH\to Na_2CO_3+H_2O$

  $Na_2CO_3+H_2SO_4\to Na_2SO_4+CO_2+H_2O$

  0
  2021-02-02T08:53:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo naoh+nahco3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )