có người cho rằng văn bản sông núi nước nam vừa có tính biểu ý lại có tính biểu cảm, hãy chứng minh!

Question

có người cho rằng văn bản sông núi nước nam vừa có tính biểu ý lại có tính biểu cảm, hãy chứng minh!

in progress 0
Thu Thảo 5 months 2021-09-02T18:23:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T18:25:11+00:00

    Văn bản Sông núi nước Nam phản ánh thực tế nước Nam là của người Nam, có chủ quyền, có lãnh thổ, không một ai có thể xâm phạm. Nếu kẻ thù cố tình xâm phạm thì chúng ta quyết tâm chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ bao đời. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực thế mà bên cạnh đó, văn bản còn thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc về một đất nước có chủ quyền, có người đứng đầu,… Vậy nên, ta có thể thấy được bài thơ không chỉ biểu ý mà trong biểu ý có biểu cảm, biểu cảm ẩn trong biểu ý.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )