CÓ một câu hình học lớp 7 thôi ak, mấy bạn giúp mình trưa rồi nên mình cho nhiều điểm

Question

CÓ một câu hình học lớp 7 thôi ak, mấy bạn giúp mình trưa rồi nên mình cho nhiều điểm
co-mot-cau-hinh-hoc-lop-7-thoi-ak-may-ban-giup-minh-trua-roi-nen-minh-cho-nhieu-diem

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-27T06:15:23+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T06:16:28+00:00

  Bạn tham khảo nhé
  a) Ta có : ∠B2 + ∠A1 = $40^{o}$ + $140^{o}$ = $180^{o}$
  Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía ⇒ a//b (theo tính chất 2 đt //)
  b) Vì a//b ⇒ ∠A1 = ∠B4 = $140^{o}$ (2 góc đồng vị)
      Ta có : ∠A1 = ∠A3 = $140^{o}$ (2 góc đối đỉnh)
      Ta có : ∠B2 = ∠B3 = $40^{o}$ (2 góc đối đỉnh)
     Vì a//b ⇒ ∠B3 = ∠A4 = $40^{o}$ (2 góc đồng vị)
     Vì a//b ⇒ ∠A3 = ∠B1 = $140^{o}$ (2 góc đồng vị)
     Vì a//b ⇒ ∠B2 = ∠A2 = $40^{o}$ (2 góc đồng vị)
  @FbBinhne2k88

  0
  2020-11-27T06:16:49+00:00

  a) Vì $\widehat{B_2}+\widehat{A_1}=40^\circ+140^\circ=180^\circ$

  mà 2 góc ở vị trí trong cùng phía

  $→a//b$

  b) $\widehat{A_1}$ đối đỉnh $\widehat{A_3}$

  mà $\widehat{A_1}=140^\circ$

  $→\widehat{A_3}=140^\circ$

  Vì $a//b→\widehat{A_3}=\widehat{B_1}=140^\circ$ (đồng vị)

  Vì $a//b→\widehat{A_1}=\widehat{B_4}=140^\circ$ (đồng vị)

  Vì $a//b→\widehat{A_2}=\widehat{B_2}=40^\circ$ (đồng vị)

  Vì $a//b→\widehat{B_2}=\widehat{A_4}=40^\circ$ (so le trong)

  Vì $a//b→\widehat{A_4}=\widehat{B_3}=40^\circ$ (đồng vị)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )