Cô mình về bảo tìm hiểu về Gia cát lượng cho tiết ” Tỏ lòng”,giúp mk vs

Question

Cô mình về bảo tìm hiểu về Gia cát lượng cho tiết ” Tỏ lòng”,giúp mk vs

in progress 0
RI SƠ 3 weeks 2021-07-10T04:33:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T04:34:57+00:00

    + Gia Cát Lượng: 181 – 234, ông là thừa tướngnhà chính trị, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )