Có mấy cách nối các vế câu trong câu ghép

Question

Có mấy cách nối các vế câu trong câu ghép

in progress 0
Khải Quang 7 months 2021-07-09T00:09:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:10:46+00:00

  Có 2 cách nối các vế câu trong câu ghép:

  – Dùng những từ có tác dụng nối:

  + Nối bằng quan hệ từ

  + Nối bằng cặp qua hệ từ: vì – nên, tuy – nhưng……

  + Nối bằng cặp phó từ, đại từ

  – Không dùng từ nối

  + Có dấu phẩy, chấm phẩy,…..

  0
  2021-07-09T00:10:56+00:00

                                                            Giải

  -Có 2 cách để nối các vế câu trong câu ghép:

      +Dùng các dấu câu: (,)  (;)  (:)

      +Dùng các quan hệ từ, cặp quan hệ từ: nên,vì…nên,nếu…thì,tuy…nhưng,không những…mà,bởi                   vì…nên,……………….

  Stady well !!   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )