Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đã đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Ô

Question

Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đã đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Ông bèn cởi ngay chiếc giầy còn lại và ném ra xa xuống đường ray, gần chỗ chiếc giầy đã rớt, trước sự ngạc nhiên của những người trên xe. Một hành khách không nén được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông tại sao lại làm như vậy. Gandhi mỉm cười và đáp: “Khi một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giầy thứ nhất trên đường ray thì họ cũng sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng”.
Câu 1: em hãy tóm tắt tình huống trong câu chuyện trên.
Câu 2: theo em có thể có mấy khả năng ứng xử trước tình huống đó
Câu 3: tại sao các hành khác cùng toa xe với Gandhi lại ngạc nhiệm
Câu 4: câu trả lời của Gandhi cho biết ông là người như thế nào

in progress 0
Latifah 1 month 2021-06-24T11:28:14+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T11:29:26+00:00

  Câu 1 : 

  -Tóm tắt : Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đã đánh rơi một chiếc giầy xuống đường ray và không thể lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Thấy thế một hành khách bèn hỏi ông. Gandhi mỉm cười và đáp: “Khi một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giầy thứ nhất trên đường ray thì họ cũng sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng”.

  Câu 2 : Theo em có thể có 2 khả năng ứng xử trước tình huống đó

  -Một là người hành khách 

  -Hai là Mahatma Gandhi

  Câu 3 : Các hành khác cùng toa xe với Gandhi lại ngạc nhiên vì : 

  +Thấy ông cởi chiếc giầy còn lại và ném ra xa xuống đường ray, gần chỗ chiếc giầy đã rớt

  Câu 4 : Câu trả lời của Gandhi cho biết ông là người : có niềm tin và tình yêu thương . Là một con người sống trải nghiệm dựa vào chính bản thân chứ không phải nhờ đến một ai cả. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )