có hai thùng dầu . thùng thứ nhất đổ 29 lít dầu sang thứ hai thì hai thùng dầu có 130 lí dầu hoi thùng 1 có bao nhiêu lít đàu hỏi thùng hai có bao n

Question

có hai thùng dầu . thùng thứ nhất đổ 29 lít dầu sang thứ hai thì hai thùng dầu có 130 lí dầu
hoi thùng 1 có bao nhiêu lít đàu
hỏi thùng hai có bao nhiêu lít đàu

in progress 0
Orla Orla 11 months 2020-11-28T21:53:45+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T21:55:08+00:00

  Giải:

  Lúc đầu, thùng 1 có số lít dầu là:

  130 + 29 = 159 (lít)

  Lúc đầu, thùng 2 có số lít dầu là:

  130 – 29 = 101 (lít)

  Đáp số: Thùng 1: 159 lít

               Thùng 2: 101 lít

  XIN câu trả lời hay nhất

   

  0
  2020-11-28T21:55:33+00:00

  mk trả lời bn tham khảo nha!!!!!!!!!!!

  có hai thùng dầu . thùng thứ nhất đổ 29 lít dầu sang thứ hai thì hai thùng dầu có 130 lí dầu thì thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai 29l và hai thùng co 130l

  Thùng 1 có số l la:

  130+29=159(l)

  Thùng 2 có số l là:

  130-29=101(l)

  ĐS;…….

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )