Có hai ô tô chở hàng. ô tô thứ 1 chở được 5 tạ 25 kg, ô tô thứ 2 chở được ít hơn ô tô thứ nhất 50 kg. vậy trung bình mỗi ô tô chở được……… tạ hàn

Question

Có hai ô tô chở hàng. ô tô thứ 1 chở được 5 tạ 25 kg, ô tô thứ 2 chở được ít hơn ô tô thứ nhất 50 kg. vậy trung bình mỗi ô tô chở được……… tạ hàng.

in progress 0
Nem 1 year 2020-10-31T12:19:31+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:21:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 5 tạ = 500 kg

  Suy ra ô tô thứ nhất trở được 500 + 25 = 525 ( kg )

  Ô tô thứ hai trở đưucọ số ki-lô-gam là:

   525 – 50 = 475 ( kg )

  Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam là:

  ( 525 + 475 ) : 2 = 500 ( kg )

  Đổi 500 kg = 5 tạ

  Đáp số : 5 tạ

  0
  2020-10-31T12:21:19+00:00

  Đáp án:

   5 tạ

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 5 tạ 25kg=525kg

  Ô tô thứ hai chở được số hàng là:

  525-50=475 (kg)

  Trung bình mỗi ô tô chở số hàng là:

  (525+475):2=500(kg)

  Đổi 500kg=5 tạ

                       Đáp số : 5 tạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )