có công…có ngày… ; núi … biển rộng…;cù lao ….

Question

có công…có ngày… ; núi … biển rộng…;cù lao ….

in progress 0
Khang Minh 5 months 2021-08-28T11:10:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T11:12:04+00:00

   Có công mài sắt, có ngày nên kim.

   Núi cao biển rộng mênh mông.

   Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi

  #gửi bạn .

  #học tốt

  0
  2021-08-28T11:12:13+00:00

  –   Có công mài sắt có ngày nên kim

  –   Núi cao biển rộng mênh mông

  Cù lao 9 chữ ghi lòng con ơi.

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )