có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau ghép bởi các số 0,1,2,3,4,5,6

Question

có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau ghép bởi các số 0,1,2,3,4,5,6

in progress 0
Helga 1 year 2020-10-21T17:11:45+00:00 2 Answers 129 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T17:13:11+00:00

  Lời giải:

  Gọi số đó là $\overline{abcd}$

  Ta có:

  +) Vì `a` $\neq$ `0` nên `a` có `6` cách chọn.

  +) `b` có `6` cách chọn

  +) `c` có `5` cách chọn

  +) `d` có `4` cách chọn

  Do đó, có: `6 xx 6 xx 5 xx 4 = 720` số có `4` chữ số được lập từ các chữ số đã cho.

                             Đáp số: `720` số

   

  0
  2020-10-21T17:13:31+00:00

  Ta có : 

  6 cách chọn hàng nghìn

  6 cách chọn hàng trăm 

  5 cách chọn hàng chục 

  4 cách chọn hàng đơn vị

  => 6 x 6 x 5 x 4 = 720 số 

  Vậy có 720 số có 4 chữ số khác nhau ghép bởi các số 0,1,2,3,4,5,6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )