Có ai giúp tui ko help me

Question

Có ai giúp tui ko help me
co-ai-giup-tui-ko-help-me

in progress 0
Tryphena 8 tháng 2020-10-28T15:55:40+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  mn\left( {{x^2} + {y^2}} \right) + xy\left( {{m^2} + {n^2}} \right)\\
   = mn{x^2} + mn{y^2} + xy{m^2} + xy{n^2}\\
   = \left( {mn{x^2} + xy{m^2}} \right) + \left( {mn{y^2} + xy{n^2}} \right)\\
   = mx\left( {nx + my} \right) + ny\left( {my + nx} \right)\\
   = \left( {nx + my} \right)\left( {mx + ny} \right)
  \end{array}\)

 2. `mn(x^2+y^2)+xy(m^2+n^2)`

  `= mnx^2+mny^2+xym^2+xyn^2`

  `=(mnx^2+xym^2)+(mny^2+xyn^2)`

  `=mx(nx+my)+ny(my+nx)`

  `= (nx+my)(mx+ny)`

Leave an answer