Có ai giải được không giúp mình với

Question

Có ai giải được không giúp mình với
co-ai-giai-duoc-khong-giup-minh-voi

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T18:19:54+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:21:02+00:00

  a,

  $D=\mathbb{R}$

  $f(-x)=(-x)^4-4(-x)^2+2=x^4-4x^2+2=f(x)$

  $\to$ hàm số chẵn 

  b,

  ĐK: $x+3\ge 0$, $3-x\ge 0$

  $\Leftrightarrow -3\le x\le 3$

  $\Rightarrow D=[-3;3]$

  $f(-x)=\sqrt{-x+3}+\sqrt{3+x}=\sqrt{x+3}+\sqrt{3-x}=f(x)$

  $\to$ hàm số chẵn 

  c,

  $D=\mathbb{R}$

  $f(-x)=2(-x)^2-|-x|-5=2x^2-|x|-5=f(x)$

  $\to$ hàm số chẵn 

  d,

  ĐK: $x^2-1\ne 0\Leftrightarrow x\ne \pm1$

  $\Rightarrow D=\mathbb{R}$ \ $\{\pm1\}$

  $f(-x)=\dfrac{-(-x)^3+4(-x)}{(-x)^2-1}=\dfrac{x^3-4x}{x^2-1}=-f(x)$

  $\to$ hàm số lẻ 

  e,

  $D=\mathbb{R}$

  $f(-x)=|-x+2|-|-x-2|=|x-2|-|x+2|=-f(x)$

  $\to$ hàm số lẻ

  0
  2020-10-31T18:21:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   …….bn xem hình

  co-ai-giai-duoc-khong-giup-minh-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )