Có 80 lít dầu chứa trong hai thùng. Sau khi đổ 5 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất. Hỏi

Question

Có 80 lít dầu chứa trong hai thùng. Sau khi đổ 5 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng bao nhiêu lít ?

in progress 0
Vodka 1 year 2020-11-22T12:20:18+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T12:21:49+00:00

  ( ~^ v ^ )~

  gấp rưỡi = gấp 3/2

  thùng 2 lúc có là:

   80 : ( 3 + 2 ) x 3 – 5 = 43 ( l )

  thùng 1 có là :

  80 – 43 = 37 ( l)

  đs : t1 43l

         t2 37 l

  0
  2020-11-22T12:22:04+00:00

  – Khi đổ `5l` dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ `2` thì tổng số dầu ở `2` thùng không thay đổi và vẫn bằng `80l`

  – Ta có sơ đồ lúc sau :

  Thùng 1 : |—|—|

  Thùng 2 : |—|—|—|

  – Tổng số phần bằng nhau là :

             `3 + 2 = 5` (phần)

  – Giá trị `1` phần là :

              `80 : 5 = 16 (l)`

  – Lúc đầu thùng thứ nhất chứa :

              `16 xx 2 + 5 = 37 (l)`

  – Lúc đầu thùng thứ `2` chứa :

              `80 – 37 = 43 (l)`

                         Đáp số : Thùng `1 : 37l`

                                       Thùng `2 : 43l`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )