có 60 khách du lịch vừa đi ít nhất một trong hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Biết rằng 1/4 trong số họ chỉ đi thăm Thủ Đô Hà Nội, 1/6 du khách t

Question

có 60 khách du lịch vừa đi ít nhất một trong hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Biết rằng 1/4 trong số họ chỉ đi thăm Thủ Đô Hà Nội, 1/6 du khách thăm cả hai thành phố.Hỏi có bao nhiêu người chỉ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh?

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-14T05:46:06+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T05:47:34+00:00

  Đáp án:

   35 người

  Giải thích các bước giải:

       Số người đi thăm HN là :

            60 x ¼ = 15 ( người )

       Số người đi cả 2 nơi là :

            60 x 1/6 = 10 ( người )

       Số người đi TP HCM là :

            60 – ( 15 + 10 ) = 35 ( người  )  

  0
  2020-11-14T05:47:57+00:00

  – Phân số chỉ số du khách chỉ thăm quan Thành phố Hồ Chí Minh là :

            `1 – 1/4 – 1/6 = 7/12` (tổng số khách)

  – Số du khách chỉ đi thăm quan Thành phố Hồ Chí Minh là :

            `60*7/12 = 35` (người)

                          Đáp số : `35` người

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )